Reklamační list

Reklamační list

Prodejce: Mephit Entertainment, s.r.o., Arbesovo náměstí 781/14, 150 00 Praha 5

Reklamující:

Jméno a Příjmení:

……………………………………………………………............

Adresa:

……………………………………………………………............

……………………………………………………………............

Email:

……………………………………………………………............

Telefon:

……………………………………………………………............

Číslo objednávky:
……………………………………………………………............

Označení reklamovaného zboží:

……………………………………………………………............

Popis závady/důvod reklamace:

……………………………………………………………............

……………………………………………………………............

……………………………………………………………............

 

Datum :
……………………………………………………………............

 

……………………………………………………………............

podpis reklamujícího*

*pouze v případě, že reklamaci zasíláte standardní poštou. Pře reklamaci emailem není třeba.