Adeptus Mechanicus

Nejdůležitější planetou pro členy Adeptus Mechanicus je Mars. Tato frakce, jak už název napovídá, je frakcí kněží uctívající stroje a jejich prostřednictvím i samotného císaře. Zároveň jsou jediným kultem Impéria, který je schopen trvale vyrábět válečnou technologii.