Chaos Knights

Odpadlíci a kacíři, ti, kteří se odvrátili od víry v císaře a zradili své druhy z řad Imperial Knights, to jsou Chaos Knights. Oni sami to ovšem samozřejmě vidí poněkud jinak. Chaos Knights jsou hrozbou pro Impérium, stejně jako pro lidstvo samotné.