Necrons

Necrons jsou rasou, která ovládala galaxii ještě před příchodem lidí. Před tisíci let se však uložili ke spánku a dnes se postupně probouzí napříč vesmírem. Zbroj i toho nejobyčejnějšího Necrona se umí sama opravit a zachránit svého nositele před smrtí.