Ossiarch Bonereapers

Ossiarch Bonereapers jsou věrnými služebníky boha smrti Nagashe. Jsou kostěnými golemy, kteří rozsévají smrt a sbírají kosti, ze kterých budují Nagashův vysněný svět. Jsou zcela oddáni svému pánovi a poslechnou každá jeho rozkaz.