Slaves to Darkness

Slaves to Darkness je frakce, která pod sebou sjednocuje především smrtelné následovníky bohů Chaosu. Často se jedná i o barbarské kmeny, uctívače různých kultů apod. Nejslavnějším členem této frakce je Archaon Everchosen, kterého můžeme označit za vyvoleného bojovníka sil Chaosu.